Kanvas İş Modeli Nedir?

1670489856748kanvas_is_modeli.jpg

Şirket yöneticilerinin başarıyı analiz edebilmeleri, başarının devamını sağlayabilmeleri noktasında geçerliliğini kanıtlamış bir iş modeline sahip olmaları gerekir. Kanvas İş Modeli,tam da bu aşamada işletmelerin yardımına koşuyor.

 

Kanvas iş modeli, bir iş modelini basit ve yapılandırılmış bir şekilde anlamanıza yardımcı olan harika bir araç olarak göze çarpmaktadır. Kanvas, sunduğu kolaylıklar sayesinde hem kendi işletmeniz hem de rakip işletmeler hakkında önemli bilgilere ulaşmanıza olanak sağlıyor. Peki, Kanvas’a başlarken dikkat edilmesi gereken noktalar neler?

 

Öncelikle rekabetin öğretici bir tarafı olduğunu unutmayın ve rakiplerinize ait iş modellerini haritalayın. Rakiplere ait iş modelleri sayesinde müşterilerin ne istediğini ve ne için para ödemeye istekli olduklarına dair belli bilgi ve adımlara ulaşılabilecek. Bu sayede sadece şirketinizde değil, tüm sektörde müşterilerin gereksinimlerinin nasıl karşılandığına yönelik daha net bir bakış açısına sahip olabileceksiniz. Bunun yanında başarıya ulaşan diğer işletmelerin pazarda kendi alanlarını nasıl oluşturduklarını da inceleme şansınız olacaktır.

 

Kanvas iş modeli; iş modellerini tanımlamak, görselleştirmek, değerlendirmek ve değiştirmek için kullanılan ortak bir dil olarak da nitelendirilebilir. Bu model sayesinde bir topluluğun nasıl değer yarattığını ve sunduğunu gözlemleme şansınız olur.

 

İşletmenizi yüksek düzeyde detaylandırarak başlayın. Bu noktada iş modelinin sadece en önemli ve hayati yönlerini belirleyin. Ardından yapı taşlarını birbirine bağlı hale getirin. Her değer önerisinin bir müşteri segmentine ve bir gelir akışına ihtiyaç duyduğunu unutmayın.

 

Birden fazla müşteri segmentiniz bulunuyorsa, kullandığınız notta her segment için farklı bir renk seçmeniz size avantaj sağlayacaktır. Bu sayede her segment için bir değer önerisi ve bir gelir akışının olup olmadığını kolayca görebilirsiniz.

 

Zamanlamanızı iyi ayarlayın ve bugün yapılması gereken işlerle yarın yapılacak işleri aynı yerde değerlendirmeyin. Ayrıca farklı departmanları da birbirine karıştırmayın. Büyük bir firmada çalışıyorsanız farklı departmanlardan kendi iş modellerine yönelik çalışmalar hazırlamalarını isteyebilirsiniz. Bu sayede karşılaştırma yapma şansına da sahip olacaksınız.

 

Kanvas temel olarak şu bölümlerden oluşmaktadır:

 

Değer Önerileri: Değer Önerisi bir şirketin müşterilerine sunduğu faydaların toplamını, şirketin neden tercih edileceğine yönelik verileri ortaya koyar.

 

Müşteri Segmentleri: Ulaşmak ve hizmet vermek istenilen kurum ve grupları, organizasyonun hedef kitlesini ifade eder.

 

Maliyet Yapısı: Temek kaynak, Faaliyet ve Ortaklıkların tanımlanmasının ardından, belli bir iş modelini uygulamaya koyma noktasında ortaya çıkan tüm maliyetleri ifade eder.

 

Gelir Akışı: Bir şirketin her bir müşteri segmentinden elde ettiği nakit miktarını ifade etmesiyle birlikte, her gelir akışı kendisine has fiyatlandırma veya getiri yönetimine sahip olabilir.

 

Müşteri İlişkileri: Bir kuruluşun çeşitli müşteri segmentleriyle geliştireceği ilişkilerin doğasını belirler. Bir kuruluşun seçtiği müşteri ilişkileri şirketin iş modeline dayanır ve genel müşteri deneyimini büyük ölçüde etkiler.

 

Kilit Ortaklar: İş modelini çalıştıran tedarikçiler ve ortaklar ağını tanımlar. Şirketler birçok nedenle ortaklıklar kurarlar ve ortaklıklar birçok iş modelinin temel taşı haline gelir. Ortaklık türlerini 4 başlık altında incelemek mümkündür. Bunlar; rakip olmayanlar arasındaki stratejik ittifaklar, rakipler arasındaki stratejik ortaklıklar, yeni işler geliştirmek için ortak girişimler ve güvenilir tedarikin sağlanması için alıcı-tedarikçi ilişkileri olarak sıralanabilir.

 

Kilit Etkinlikler: Bir şirketin iş modelinin çalışması için yapılması gereken en önemli noktaları ifade etmektedir. İş modeli, şirketin başarılı bir şekilde çalışması için gerçekleştirilmesi gereken en önemli eylemler olan bir dizi kilit etkinliğini içermektedir.

 

Kilit Kaynaklar: İş modelinizi çalıştırmak için gereken en önemli varlıkları açıklamaktadır. Her iş modeli kilit kaynaklar gerektirir. Kilit kaynaklar fiziksel, finansal, entelektüel veya insan kaynaklı olabilir. Kilit kaynaklar şirkete ait olabilir, kiralanabilir ya da kilit ortaklardan edinilebilir.

 

Kanallar: Müşteri deneyiminde önemli bir role sahip olan kanallar, şirketinizin değer önerilerini iletmek için müşteri segmentleriniz ile nasıl iletişim kurduğunu ve onlara nasıl ulaştığını tanımlayan müşteri temas noktalarıdır.

Eğitim ve Gelişim Danışmanlığı

Uçtan Uca Eğitim ve Gelişim Danışmanlığıyla çalışanlarınızı yarına hazırlayın

Copyright © 2024 EduBiz
EduBiz web sitesinde her türlü bilgiyi ve görseli değiştirme, düzeltme ve yayınlama hakkını saklı tutar.